ไม่ใช่คำ: มันคืออะไร (และมีไว้เพื่ออะไร)

Dorta, bepre, buolo ... พวกเขาถือได้ว่าเป็นช่องว่างของภาษาโดยไม่ได้ตั้งใจหรือคำที่อาจมีความหมายในภาษาอิตาลี แต่ไม่มีเพียงเพราะในระหว่าง [... ]