การทดสอบความรู้ความเข้าใจทำนายความเสี่ยงของการเสียชีวิตหลังจากโรคหลอดเลือดสมอง

แม้จะมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ แต่โรคหลอดเลือดสมองก็ยังคงเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตและความพิการในประชากร จากสถิติพบว่า 30% ของผู้ที่มี […]