การทดสอบความรู้ความเข้าใจทำนายความเสี่ยงของการเสียชีวิตหลังจากโรคหลอดเลือดสมอง

แม้ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์การแพทย์โรคหลอดเลือดสมองยังคงเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตและความพิการในประชากร ตามสถิติ 30% ของผู้ที่มี [... ]