การวินิจฉัยทางประสาทวิทยาและการประเมินผลการบำบัดด้วยการพูด
  • ดิส, dysorthography, discalculia, Dysgraphia
  • การรบกวนสมาธิและสมาธิสั้น / หุนหันพลันแล่น (สมาธิสั้น)
  • ความผิดปกติของภาษาหลัก
  • Plusdotation/ ศักยภาพในการรับรู้สูง
การรักษาทางประสาทวิทยาและการพูด
  • การรักษาโรคที่เฉพาะเจาะจงการเรียนรู้ความผิดปกติของattenzione และโรคของ ภาษา
  • รักษาความผิดปกติของ เสียงพูด
  • รักษาความผิดปกติของ กลืน
การฝึกอบรมผู้ปกครอง
  • เส้นทางของ สนับสนุนผู้ปกครอง สำหรับการจัดการปัญหาพฤติกรรมของเด็ก
การสนับสนุนด้านการศึกษา

เริ่มพิมพ์แล้วกด Enter เพื่อค้นหา

ข้อผิดพลาด: เนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครอง !!