• ดิส, dysorthography, discalculia, Dysgraphia
  • ปัญหาความสนใจและสมาธิสั้น (สมาธิสั้น)
  • ปัญหาของ ภาษา
  • การรักษาโรคที่เฉพาะเจาะจงการเรียนรู้ความผิดปกติของattenzione และโรคของ ภาษา
  • รักษาความผิดปกติของ เสียงพูด
  • รักษาความผิดปกติของ กลืน
  • เส้นทางของ สนับสนุนผู้ปกครอง สำหรับการจัดการปัญหาพฤติกรรมของเด็ก

เริ่มพิมพ์แล้วกด Enter เพื่อค้นหา