จากที่นี่คุณสามารถดาวน์โหลดคำศัพท์ที่คล้ายการออกเสียงบิงโกหารด้วยตัวอักษร

อย่างไรก็ตามที่นี่คุณสามารถเข้าถึงเพจแบบโต้ตอบด้วยไทล์เพื่อเปิด:

โฟลเดอร์ 1 (ขึ้นต้นด้วย "ต้นไม้") เป็นตัวพิมพ์เล็ก

โฟลเดอร์ 1 (ขึ้นต้นด้วย "ต้นไม้") เป็นตัวพิมพ์ใหญ่

โฟลเดอร์ 2 (เริ่มต้นด้วย "เปียก") เป็นตัวพิมพ์เล็ก

โฟลเดอร์ 2 (ขึ้นต้นด้วย "เปียก") เป็นตัวพิมพ์ใหญ่

โฟลเดอร์ 3 (เริ่มต้นด้วย "ปลาหมึก") เป็นตัวพิมพ์เล็ก

โฟลเดอร์ 3 (ขึ้นต้นด้วย "ปลาหมึก") เป็นตัวพิมพ์ใหญ่

โฟลเดอร์ 4 (ขึ้นต้นด้วย“ ฟาโรห์”) เป็นตัวพิมพ์เล็ก

โฟลเดอร์ 4 (ขึ้นต้นด้วย“ ฟาโรห์”) เป็นตัวพิมพ์ใหญ่

โฟลเดอร์ 5 (ขึ้นต้นด้วย "hen") เป็นตัวพิมพ์เล็ก

โฟลเดอร์ 5 (ขึ้นต้นด้วย "hen") เป็นตัวพิมพ์ใหญ่

โฟลเดอร์ 6 (ขึ้นต้นด้วย "ออก") เป็นตัวพิมพ์เล็ก

โฟลเดอร์ 6 (ขึ้นต้นด้วย "ออก") เป็นตัวพิมพ์ใหญ่

โฟลเดอร์ 7 (เริ่มต้นด้วย "ค้อน") เป็นตัวพิมพ์เล็ก

โฟลเดอร์ 7 (ขึ้นต้นด้วย "ค้อน") เป็นตัวพิมพ์ใหญ่

โฟลเดอร์ 8 (ขึ้นต้นด้วย "ว่ายน้ำ") เป็นตัวพิมพ์เล็ก

โฟลเดอร์ 8 (ขึ้นต้นด้วย "ว่ายน้ำ") เป็นตัวพิมพ์ใหญ่

โฟลเดอร์ 9 (ขึ้นต้นด้วย "ความชัน") เป็นตัวพิมพ์เล็ก

โฟลเดอร์ 9 (ขึ้นต้นด้วย "ความชัน") เป็นตัวพิมพ์ใหญ่

โฟลเดอร์ 10 (เริ่มต้นด้วย "แตะ") เป็นตัวพิมพ์เล็ก

โฟลเดอร์ 10 (ขึ้นต้นด้วย "แตะ") เป็นตัวพิมพ์ใหญ่

โฟลเดอร์ 11 (ขึ้นต้นด้วย "spatial") เป็นตัวพิมพ์เล็ก

โฟลเดอร์ 11 (ขึ้นต้นด้วย "spatial") เป็นตัวพิมพ์ใหญ่

โฟลเดอร์ 12 (เริ่มต้นด้วย“ ค่าประมาณ”) เป็นตัวพิมพ์เล็ก

โฟลเดอร์ 12 (ขึ้นต้นด้วย "ค่าประมาณ") เป็นตัวพิมพ์ใหญ่

โฟลเดอร์ 13 (เริ่มต้นด้วย "ตาราง") เป็นตัวพิมพ์เล็ก

โฟลเดอร์ 13 (ขึ้นต้นด้วย "small table") เป็นตัวพิมพ์ใหญ่

โฟลเดอร์ 14 (ขึ้นต้นด้วย "สั่น") ในตัวพิมพ์เล็ก

โฟลเดอร์ 14 (ขึ้นต้นด้วย "สั่น") เป็นตัวพิมพ์ใหญ่

โฟลเดอร์ 15 (ขึ้นต้นด้วย "pass") เป็นตัวพิมพ์เล็ก

โฟลเดอร์ 15 (ขึ้นต้นด้วย "pass") เป็นตัวพิมพ์ใหญ่

คุณอาจสนใจ: พยางค์และอภิปรัชญา: ไพ่ 160 ใบพร้อมกิจกรรม

เริ่มพิมพ์แล้วกด Enter เพื่อค้นหา

มาเขียนคู่กัน! 80 บัตรกับกิจกรรมในคู่esercizi-gratis-online-lettura-scrittura-linguaggio